YMPÄRISTÖTAIDE PÄHKINÄNKUORESSA

Ympäristötaideteoksille ei ole olemassa yhtenäistä, valmista kaavaa. Ympäristötaideteokset käyttävät laajasti erilaisia taiteen tekemisen keinoja ja menetelmiä, muotoja ja materiaaleja.

Ympäristötaideteoksella on jokin syy olla siinä ympäristössä missä se on. Teos toimii ja syntyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja joskus myös katsojan/kokijan kanssa. Teos muokkaa omaa ympäristöään muuttamalla tai merkitsemällä tilan paikaksi. Teoksen ja tilan rajat voivat olla epätarkkoja ja epäselviä.

Ympäristötaideteoksille on ominaista muutos. Muutos voi olla ajallisesti hidas tai nopea, hallittu tai hallitsematon - materiaalista ja esitystavasta riippuen. Ympäristötaideteos voi jo lähtökohtaisesti olla väliaikainen ja tilapäinen; veistoksellisen, kolmiulotteisen objektin lisäksi teos voi olla myös teko tai tapahtuma.

Yleensä teoksiin liittyy myöskin julkisuus siten, että ne ovat fyysisesti kenen tahansa saavutettavissa. Julkisuus voi kuitenkin olla rajoittunutta: teos voi sijaita puolijulkisessa sisätilassa, saavuttamattomassa paikassa tai syntyä vain tekijälle itselleen.

Ympäristötaide -käsitteestä on muodostunut monenlaisten taideilmiöiden yhteinen nimittäjä. Se voidaan osittaa erilaisiksi rinnakkais- ja alakäsitteiksi ja taiteenlajeiksi kuten maataide, kaupunkitaide, tilataide, yhteisötaide, paikkasidonnainen taide, julkinen taide, tietaide, prosessitaide. Sama teos voi näkökulman vaihdolla tulla määritellyksi useaankin eri lajiin - mikä sinänsä on teoksen kannalta harvemmin oleellista.

Sanakirjoissa ja puhekielessä ympäristötaiteeksi yleistetään kaikki rakennettuun tai luonnonympäristöön sekä julkisiin tiloihin tehdyt teokset. Tällöin määritellään kuitenkin vain taiteen esityspaikkaa. Maisema- ja ympäristösuunnittelu sekä laajemmat rakennustaiteelliset kokonaisuudet ovat nekin jo käsitteen ulkopuolella - tai päinvastoin, ympäristötaide on parhaimmillaan osa niitä.


ENVIRONMENTAL ART IN A NUTSHELL

There is no standard formula for environmental artworks. Creating environmental art, different means and methods, forms and materials are widely used.

An environmental artwork is where it is for a reason. It is created and it functions interactively with its surroundings and sometimes even with its viewer. The work shapes its surroundings by changing them or by marking a space as a place. The boundaries between the work and the space may be inaccurate and unclear.

Environmental artworks are characterized by change. The change may be slow or rapid, controlled or uncontrolled – depending on the material of the work and the way it is presented. An environmental artwork may be temporary in the first place; besides a sculpture-like, three-dimensional object it may also be an act or a happening.

The works are usually also associated with publicity by way of being physically reachable by anyone. But this publicity may be limited: a work may be placed in a half-public interior, in an unreachable place or it may only become real to the artist him-/herself.

The concept ”environmental art” has become a common denominator for several kinds of phenomena in art. It may be divided into different kinds of parallel concepts, subconcepts and art genres, like earth art, city art, installation art, community art, site specific art, public art, highway art, process art. The same work may by definition even belong to several genres depending on the point of view - which as such is rarely essential as far as the work is concerned.

In dictionaries and in spoken language all art works made for the environment, built or natural, as well as those made for public spaces are generally referred to as environmental art. But this only defines the place where art is presented. The concept even excludes landscape design and environmental architecture as well as bigger architectural entities - or vice versa, environmental art at its best is a part of those.

  • sivustosta
  • taiteilijat
  • ajankohtaista
  • ympäristötaide pähkinänkuoressa
  • etusivulle