SIVUSTOSTA

www.artoutdoors.net on Opetusministeriön tuella perustettu ympäristö- ja performanssitaidetta esittelevä sivusto, joka sisältää taiteilijarekisterin teoskuvineen, ajankohtaista tietoa ympäristötaidenäyttelyistä ja -tapahtumista sekä lyhyen kuvauksen ympäristötaiteen käsitteestä. Sivustolla esitellään ainakin toistaiseksi vain ulkotilaan tehtyjä teoksia. Sisällön tuottamisesta ja ulkoasusta on vastannut kuvataiteilijatyöryhmä Sanna Karlsson-Sutisna (Siivet Ry, www.siivet.org), Nella Keskisarja ja Tiina Valkeapää.

Rekisteröityminen ja päivitys

Sivustoille voi rekisteröityä ammattitaiteilija, joka työskentelee ympäristö- ja performanssitaiteen parissa. Sivustoa päivitetään kerran kuukaudessa. Yksityiskohtaiset ohjeet rekisteröitymistä varten saa Tiina Valkeapäältä, puh. 045-1128 876 tai sähköposti: vino.talo@luukku.com


ABOUT THE SITE

wwww.artoutdoors.net is a website founded with the support of the Ministry of Education presenting environmental art and performance art. It contains a register of artists and their works, current information about environmental art exhibitions and events and a short introduction to the concept of environmental art. At least for the present the site only presents works that have been made outdoors. The work group of visual artists Sanna Karlsson-Sutisna (Siivet Ry, www.siivet.org), Nella Keskisarja and Tiina Valkeapää is responsible for the content and graphic design of the site.

Registration and updating

A professional artist working with environmental and performing art is entitled to register. The site is updated once a month. To get detailed information for registration, contact Tiina Valkeapää, tel. +358-(0)45-1128 876 or e-mail: vino.talo[at]luukku.com.

  • sivustosta
  • taiteilijat
  • ajankohtaista
  • ympäristötaide pähkinänkuoressa
  • etusivulle